Legal Disclaimer - Local Knowledge Türkiye

Legal Disclaimer

 

Garanti Uyarısı

Aşağıdakileri açık bir şekilde anladığınızı kabul edersiniz:

 1. Hizmetin kullanımı ile ilgili risk yalnızca size aittir. Hizmet “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sunulmaktadır. Local Knowledge zapta karşı teminatlar, herhangi bir amaca uygunluk, ticarete elverişlilik ve mülkiyet hakları veya üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeme dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere garantileri, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda reddeder. Local Knowledge materyalin, hizmetlerin, yazılımın, metinlerin, görsellerin veya bağlantıların doğruluğu, güvenilirliği, tamlığı ve gereken zamanda sağlanacağı konusunda bir garanti vermez.

 2. Local Knowledge, internet sitesini kullanılarak erişilebilen veya posta listeleri yoluyla mesajlarla dağıtılan İstemci internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir ve hizmet aracılığıyla dağıtılan bilgilerin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, kullanışlılığını garanti veya temsil etmez ve bu bilgilerle ilgili sorumluluk almaz. İstemci internet sitelerinde sunulan görüşler ve ifadeler, Local Knowledge’ın görüşlerini yansıtmaz ve Local Knowledge İstemci internet sitelerini denetlemez, onaylamaz, tasdik etmez ya da İstemci internet sitelerinin içeriğini doğrulamaz. İnternet sitelerinde bulunan her şey yalnızca İstemcilerin sorumluluğundadır. İstemciler internet sitelerindeki içerikten yasal olarak sorumlu tutulabilirler ve internet sitelerinde, örneğin karalayıcı yorumlar veya yazarın ya da hak sahibinin onayı bulunmayan telif hakkı, tescilli marka, patent, ticaret sırrı veya diğer yasalar ile korunan materyaller bulunması halinde, İstemciler yasal olarak sorumlu tutulabilirler.

 3. Local Knowledge şunları garanti etmez:
  • Hizmetin ihtiyaçlarınızı karşılaması
  • Hizmetin kesintisiz, hızlı, güvenli veya hatasız olması
  • Hizmetin kullanımı ile elde edilecek sonuçların doğru veya güvenilir olması
  • Hizmeti kullanarak satın alınan ya da elde edilen herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin ya da diğer materyallerin kalitesinin beklentilerinizi karşılaması
  • Yazılımdaki hatalar düzeltilecektir. İnternet sitesini veya materyalleri kullanımınızdan kaynaklanan biçimde ekipman veya verilerde servis veya değiştirme ihtiyacı doğması durumunda, Local Knowledge bu masrafları üstlenmeyecektir.

 4. Hizmeti kullanarak elde edilen veya indirilen tüm materyallerle ilgili riskler tamamen size aittir ve bu materyallerin indirilmesinden dolayı bilgisayarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya veri kaybı tamamen kendi sorumluluğunuzdadır.

 5. Local Knowledge internet sitesinde görüntülenen görseller veya belgelerde teknik hatalar, yazım hataları ve artık geçerli olmayan bilgiler bulunabileceği için, Local Knowledge internet sitesini kullandığınızda bu risklerin varlığının bilincinde olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 6. Local Knowledge direkt, endirekt, tesadüfi, özel, ceza gerektiren ve dolaylı hasarlar dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bu internet sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz.

 7. Local Knowledge, Local Knowledge ağı veya Local Knowledge ile bağlı ortaklığı bulunan programlar ya da üye internet siteleri aracılığıyla satılan veya reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin teslimatından veya kalitesinden sorumlu değildir.

 8. Local Knowledge, diğer internet sitelerine veya kaynaklara bağlantılar verebilir. Local Knowledge’ın bu harici internet sitelerinin ve kaynakların mevcudiyetinden sorumlu olmadığını; böyle internet siteleri ve kaynaklar tarafından sunulan herhangi bir içeriği, reklamı, ürünü veya diğer materyalleri onaylamış olmadığını ve onlardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt edersiniz. Aynı zamanda, Local Knowledge’ın böyle üçüncü taraf internet sitelerinde bulunan içerik, mal ve hizmetlerden veya bunların kullanımı veya güvenilirliği ile bağlantılı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkabilecek veya çıktığı iddia edilebilecek hiçbir hasar ya da kayıptan sorumlu veya yükümlü tutulamayacağını kabul edersiniz.

 9. Bu internet sitesinin kullanımı kullanım şartlarımıza tabidir. Kullanım şartlarımıza uymayan bir site ile karşılaşırsanız lütfen hello@localknowledge.ae adresi ile iletişime geçin.
 10. Son Güncelleme: 17 Mart 2016, 15:57